Kopenhagen Fur og Mink

Minkpels --> læs mere på furbazaar.dk

Kopenhagen Fur

Danmark er exceptionel gode til mink avl. Det har vi været i mange årtier, og derfor er pels blevet en af danmarks store succes forretninger. Kopenhagen Fur er et andelsselskab ejet af medlemmerne af Dansk Pelsdyravleforening, hvor de første avlere slog sig sammen tilbage i 1930. Kopenhagen Fur er nu verdens største pelsauktionshus, hvor folk fra hele verden deltager i køb af skind. Minkskind er den eneste råvarer, som prissættes i Danmark, hvilket vil sige, at prisudviklingen har betydning for andre auktioner rundt omkring i verden.

Kopenhagen Fur afholder 5 auktioner årligt, hvor der hvert år omsættes for flere milliarder kroner. Størstedelen af skindene bliver solgt til eksport, og pelsbranchen bidrager derfor betydeligt til danmarks samlede eksportindtægter og  betalingsbalancen. Der er ikke mange andre danske erhverv med en tilsvarende global styrkeposition. 

Det er de danske pelsdyravlere, der driver udviklingen i erhvervet på globaltplan, dette sker blandt andet i tæt samarbejde med følgeindustrierne. Det vil sige at vi ikke kun producerer gode minkskind, men vi er også førende indenfor udviklingen af højteknologisk farmudstyr, som igen er med til at give danske minkavlere en konkurrencemæssig fordel. Pelsdyrerhvervet skaber over 6000 arbejdspladser og derudover kommer endnu større afledninger af positive effekter ud i samfundsøkonomien. 

Hvorfor mink? 

Vi har gjort minken til den mest udbredte pelsavlsdyr. Den er en del af mårfamilien og den avlede mink stammer oprindelig fra den vilde nordamerikanske mink. De avlede minke er domesticeredes, det betyder, at deres adfærd og genetik har ændret sig væsenligt fra deres artsfæller, og de er derfor tilpasset til at leve i fangeskab, ligesom køer og grise. Pelsen består af to hår typer: Dækhår og underuld. Minken bliver avlet i mange forskellige farver, der spænder fra hvid til sort og mange smukke toner derimellem. 

I Danmark har vi et godt klima til at opdrætte minkpels, med kølige somre og milde vintre. Tæt på hav og fisk som ideelt foder til minken. Minken kræver lys og frisk luft, derfor er burene bygget med øje for velfærd for minken. De seneste år er der investeret betydeligt i at forbedre miljøforholdene for pelsdyrene, så der avles sunde dyr med fokus på etik og velfærd på en hensigtsmæssig måde. Avlerene anvender en særlig IT, når det gælder driftstyring, avl og analyse. Disse redskaber gavner avlerne i at sikre effektivitet, optimering og genetisk forædling blandt dyrene.